Türk qəhrəmanlıq dastanları I-II hissə

Brend: Alinino
0
(0)
0 334
16.99 AZN
10 ay əvvəl

Türk qәhramanlıq  dastanları Rusiyanın qabaqcıl alimlərindən olan Viktor Jirmunskinin әn mühüm tәdqiqat әsәr­lәrindәn biridir. Adından göründüyü kimi, әsәrdә Türk Dünyası dastanları, nağılları, rәvayәt  vә әf­sa­nәlәri mükәmmәl bir şәkildә araşdırılır.
Ozamankı Leninqradda yaşayan V.Jirmunski İkinci Dünya müha­ribәsinin әvvәllәrindә bir çox qabaqcıl elm vә mәdәniyyәt xadimlәri ilә birlikdә Orta Asiyaya evakuasiya edilir. Daşkәnddә yaşamalı olan Jir­munski әvvәlcә bütün Türk lәhcәlәrini öyrәnir vә bundan sonra Türk dünyası folklorunu toplamağa, tәdqiq etmәyә başlayır. Top­ladıqlarını әvvәlcә bir-biri, sonra dünya folklor nümunәlәri ilә qarşılaşdırır vә ortaya mükәmmәl bir әsәr qoyur. Dünyanın bir çox öndә gәlәn  dillәrinә tәrcümə edilib çap olunan bu mükәmmәl әsәr dili­mizdә ilk dәfә işıq üzü görür.

Dil Azərbaycanca

Rəy tapılmadı!

Bu məhsul üçün şərh tapılmadı. İlk şərh yazan siz olun!