Partnyor olmaq

Mag.az necə işləyir?

Mag.az müxtəlif kateqoriyaya aid olan malların satıcılarını alıcılarla birləşdirən satış platformasıdır. Mag.az Platformasının təqdim etdiyi xidmətlər həm alıcılar, həm satıcılar üçün platforma ilə əməkdaşlığı sərfəli və rahat edir.

"Mag.az" Platformasında mağazanızın qeydiyyatı üçün əsas şərtlər:

  1. Məhsullar yeni olmalıdır
  2. Yalnız orijinal məhsullar təqdim edilə bilər
  3. Məhsul şəkilləri saytın konsepsiyasına əsasən keyfiyyətli olmalıdır
  4. Təqdim edilən məhsullar üçün çatdırılma həyata keçirilməlidir

Suallarınız və ya təklifləriniz üçün bizimlə əlaqə saxlayın:

  [email protected]

Online mağazanın aktiv edilməsi üçün +99455 991 91 41  whatsapp nömrəsi ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.